Feed on
Posts
Comments

1. Převodem na účet klubu 2000609034/2010 FIObanka pobočka Mladá Boleslav.
variabilní symbol datum narození plátce (např. 29021999), do zprávy pro příjemce prosím jméno člena.

Výše klubových poplatků na rok 2024 je pro 18ti až 65tileté 500,- Kč, pro mládež do 18ti a seniory nad 65 let 200,- Kč.
Klubové příspěvky na rok 2024 plaťte prosím od září 2023 do nejpozději 31. 12. 2023. Kdo v uvedeném termínu neuhradí, nebude mu obnovena registrace v ŠSČR a bude veden jako neaktivní člen.

Úhrada cestovného je placena všem, kteří mají zaplacené klubové příspěvky na příslušný rok, ve výši 4,00 Kč za ujetý km.


mládež: treninky středa, pátek 16:30 – 18:oo. Úhrada za školní rok 1 000,- Kč (+ registrační poplatek 200,- Kč)
Petr Novotný

Leave a Reply