Feed on
Posts
Comments

Klub

Šachy se v Dobrovici hrály již před rokem 1983, kdy vznikl nynější šachový oddíl a to, dle vyprávění a vzpomínek pamětníků pánů Jana Zahustila, Jindry Kaňky, ing. Jaroslava Koláře, ing.Bořivoje Pražáka, hned po roce 1945 v dnes již neexistujícím hostinci „U Volfů“. Šachový život a hru v tehdejší Dobrovici propagovali a k úspěšným hráčům patřili pánové Jaromír Červinka, František Hakl, František Havlík, Václav Havlík, Jaroslav Klacek, Vladimír Kraus, Václav Nezbeda, Jaroslav Vitásek, Jan Zahustil, Zdeněk Sluka. Nejprve to byla skupina nadšenců, později se stali členy TJ. Dnes již nevíme jak silné bylo šachové hnutí v Dobrovici, dle vzpomínek hrával kolektiv dobrovických šachistů v letech 1945 až 1965. Družstvo pravidelně hrálo okresní přebor a k největším úspěchům patřil zisk 3. místa v OP v roce 1962. K důvodům ukončení šachové činnosti v Dobrovici patřilo uzavření hostince „U Volfů“, postupné ubývání členské základny z důvodu změny bydliště č?i stáří, a tak v roce 1965 ŠO svoji existenci ukončil. Bohužel z této etapy dobrovického šachu se nezachovaly žádné písemnosti. Možná někdo někde má, či se náhodně setkal s nějakými dokumenty či fotografiemi z této doby vázanými k šachovému hnutí v Dobrovici. Byli bychom rádi, kdyby nám bylo umožněno se s nimi seznámit.

Po letech, kdy se v Dobrovici šachy hrály jen nesoutěžně, kdy v Dobrovici působili z původních hráčů jen Jan Zahustil a ing. Jaroslav Kolář, vznikl na jaře roku 1983 nový šachový oddíl pod hlavičkou TJ Sokol Dobrovice. Vznik nového šachového oddílu iniciovali pánové Jan Zahustil, ing. Bořivoj Pražák, ing. Jaroslav Kolář a Miloš Jech. V letech před rokem 1983 se parta těchto šachistů často scházela k šachovému klání v bývalé sladovně pivovaru. Zájem o soutěžní hru vyústil v ustanovení řádného šachového oddílu. Na podzim roku 1982 započal kolektiv zájemců o šachovou hru přípravy k obnovení činnosti ŠO. V průběhu měsíce ledna roku 1983 si upravili a vybavili hrací místnost – šachovou klubovnu v dobrovické sokolovně. Samotné začátky obnoveného ŠO nebyly jednoduché a lehké. Oddíl byl vybaven šesti šachovými soupravami, které zakoupil Sokol a klubovnu získal v budově dobrovické sokolovny.

Ustavující schůze nového šachového oddílu se konala dne 6.února 1983 v klubovně šachového oddílu. Zakládajícími členy oddílu byli pánové Jan Zahustil, ing. Jaroslav Kolář, ing. Bořivoj Pražák, František Šulc, ing. Jaromír Chochola, Miloslav Vobořil, Miloš Jech a Karel Valenta. Po dohodě hráčů se vedoucím oddílu stal Miloš Jech. V prvním roce se do aktivit oddílu zapojilo celkem 13 šachistů.

Město Dobrovice leží na jižním úpatí Chlumu jihovýchodně ve vzdálenosti 9 km od Mladé Boleslavi. Dobrovice je jednou ze čtyř šachových obcí na okrese Mladá Boleslav. Počet obyvatel našeho města je cca 3 000. Dobrovice je především známá cukrovarem se značkou TTD, unikátním souborem 4 muzeí. Ve městě působí a vyvíjí svou činnost několik dalších spolků. Např. divadelní soubor Dobrovít, pěvecký sbor Dobravan, fotbalový klub FK Dobrovice a další.

20+20 let šachu


Zvětšit mapu

Leave a Reply