Feed on
Posts
Comments

1. Převodem na účet klubu 2000609034/2010 FIObanka pobočka Mladá Boleslav.
variabilní symbol datum narození plátce (např. 25011953), do zprávy pro příjemce prosím jméno člena.
Prosím o info o provedené platbě na sachydobrovice@sachydobrovice.cz

2. Hotově k rukám předsedy klubu (i zprostředkovaně)

Výše klubových poplatků na rok 2018 je pro 18ti až 65tileté 400,- Kč, pro mládež do 18ti a seniory nad 65 let 150,- Kč.

Klubové příspěvky na rok 2019 plaťte prosím od září 2018 do nejpozději 31. 12. 2018. Kdo v uvedeném termínu neuhradí, nebude mu obnovena registrace v ŠSČR a bude veden jako neaktivní člen.

Úhrada cestovného je placena všem, kteří mají zaplacené klubové příspěvky na příslušný rok, ve výši 3,80 Kč za ujetý km.

Petr Novotný

Leave a Reply