Feed on
Posts
Comments

40 let organisovaného šachu v Dobrovici.
sejdeme a zavzpomínáme 17.2.2023
Šachklub města Dobrovice si v letošním roce připomíná 40. výročí svého vzniku a organisované šachové činnosti v Dobrovici. Toto výročí se váže k datumu 6. únor 1983.
Šachy se v Dobrovici hrály již před rokem 1983, kdy vznikl nynější šachový oddíl a to po roce 1945 v dnes již neexistujícím hostinci „U Volfů“. Šachový život a hru v tehdejší Dobrovici propagovali a k úspěšným hráčům patřili pánové Jaromír Červinka, František Hakl, František Havlík, Václav Havlík, Jaroslav Klacek, Vladimír Kraus, Václav Nezbeda, Jaroslav Vitásek, Jan Zahustil, Zdeněk Sluka. Nejprve to byla skupina nadšenců, později se stali členy TJ. Dnes již nevíme, jak silné bylo šachové hnutí v Dobrovici, dle vzpomínek hrával kolektiv dobrovických šachistů v letech 1945 až 1965. Družstvo pravidelně hrálo okresní přebor a k největším úspěchům patřil zisk 3. místa v OP v roce 1962. K důvodům ukončení šachové činnosti v Dobrovici patřilo uzavření hostince „U Volfů“, postupné ubývání členské základny z důvodu změny bydliště či stáří, a tak v roce 1965 ŠO svoji existenci ukončil.
Po letech, kdy se v Dobrovici šachy hrály jen nesoutěžně, vznikl na jaře roku 1983 nový šachový oddíl pod hlavičkou TJ Sokol Dobrovice. Vznik nového šachového oddílu iniciovali pánové Jan Zahustil, ing. Bořivoj Pražák, ing. Jaroslav Kolář a Miloš Jech. V letech před rokem 1983 se parta těchto šachistů často scházela k šachovému klání v bývalé sladovně pivovaru. Zájem o soutěžní hru vyústil v ustanovení řádného šachového oddílu. Na podzim roku 1982 započal kolektiv zájemců o šachovou hru přípravy k obnovení činnosti ŠO. V průběhu měsíce ledna roku 1983 si upravili a vybavili hrací místnost – šachovou klubovnu v dobrovické sokolovně. Samotné začátky obnoveného ŠO nebyly jednoduché a lehké. Oddíl byl vybaven šesti šachovými soupravami, které zakoupil Sokol a klubovnu získal v budově dobrovické sokolovny.
Ustavující schůze nového šachového oddílu se konala dne 6.února 1983 v klubovně šachového oddílu. Zakládajícími členy oddílu byli pánové Jan Zahustil, ing. Jaroslav Kolář, ing. Bořivoj Pražák, František Šulc, ing. Jaromír Chochola, Miloslav Vobořil, Miloš Jech a Karel Valenta. Po dohodě hráčů se vedoucím oddílu stal Miloš Jech. V prvním roce se do aktivit oddílu zapojilo celkem 13 šachistů. 31.března 1985 je předsedou klubu zvolen Petr Novotný a je jím dodnes.
Za dobu čtyřiceti let se v našem šachklubu událo mnoho. K významným mezníkům patří po zániku TJ Sokol Dobrovice, jeho osamostatnění nejprve jako občanské sdružení (r.2002) a později jako zapsaný spolek.
Klubem prošly více než dvě stovky šachistů. Krédo našeho klubu je „U nás si šachy zahrají všichni“. A tak občas i nějaké úspěchy byly.
Naše celky hrají v mistrovských soutěží družstev krajské soutěže. Nejlepší umístění 2 x 4. místo v Krajském přeboru (sezony 2012/2013 a 2016/2017). Snažíme se vychovat své následovníky. Naši žáci i junioři si dokázali vybojovat účast ve finálových turnajích MČ a MČR. Dalo by se zavzpomínat na mnohé šachové úspěchy a i nezdary, to by však bylo nad rámec tohoto článku. Mnohé si může laskavý čtenář vyhledat na webu klubu www.sachydobrovice.cz
V průběhu čtyřiceti let své činnosti využíval Šachklub několik prostor jako hracích místností. Vždy to bylo s podporou MěÚ Dobrovice anebo firmy Tereos TTD. Bez jejich podpory by se klub neobešel a patří jim za to velké poděkování. Šachklub funguje ryze na amatérské úrovni. Práce všech členů není nijak honorována. Jsme hrdi, že můžeme reprezentovat naše město Dobrovice. V začátcích klubu se mnozí z našich šachových soupeřů poptávali “ Kde leží ty Dobrovice?“ Dnes již mnozí z našich šachových přátel vědí i to, že to je ta Dobrovice.
V současné době Šachklub hraje v budově nově opravené fary v Dobrovici. Rádi mezi sebou uvítáme nové zájemce o šachovou hru. A to jak mladé, tak i poněkud odrostlejší. Zde na věku opravdu nezáleží.
Šachklub města Dobrovice děkuje všem, kteří pomohli, pomáhají, a i nadále pomohou podpořit šachový život v našem městě Dobrovice.
Petr Novotný
Šachklub města Dobrovice

Leave a Reply